Materská škola Komenského ulica
skhu
Kontakt
Materská škola - Óvoda
Komenského ulica 357/2
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 50 50
mob.: 0918 607 363
e-mail: msovoda@azet.sk

Školská jedáleň

  

   Pitný režim v materskej škole  –  Voda je základ!

V našej materskej škole sa celoročne staráme o dodržiavanie pitného režimu detí,

v záujme ich zdravého fyzického i psychického vývinu.

Počas dňa im ponúkame najmä čistú vodu alebo slabé bylinkové a ovocné čaje.

Nakoľko zo skúsenosti vieme, že iba máloktoré dieťa správny pitný režim skutočne dodržiava,

napomáhame im tým, že majú pitnú vodu vždy poruke a na očiach.

Do malých zásobníkov celodenne dopĺňame pitnú vodu. Pijeme individuálne aj spoločne.

Nerobíme to však uprostred hry, alebo počas intenzívneho pohybového cvičenia,

radšej počkáme na vhodnú chvíľu. Nabádame deti na pitie aj rozprávkou alebo  

pozitívnym príkladom druhých detí či dospelých.